Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tillsyn av skolor med konfessionell inriktning skärps

Publicerad

Regeringen ger Skolinspektionen i uppdrag att förstärka sin tillsyn av skolor med konfessionell inriktning och andra skolor där myndigheten bedömer att det finns en riskbild för extremism och islamism eller avseende att elever annars utsätts för påverkan som syftar till att motarbeta grundläggande fri- och rättigheter eller det demokratiska styrelseskicket.

Det har förekommit kopplingar mellan våldsbejakande extremistmiljöer och skolverksamhet. Dessutom har aktörer använt statliga och kommunala medel till antidemokratisk verksamhet. Genom ett uppdrag i Skolinspektionens regleringsbrev förstärker regeringen nu tillsyn och annan granskning inom området.

– Alla barn och elever ska få en bra start i livet. Att bedriva utbildningsverksamhet inom skolväsendet i Sverige innebär att man förvaltar samhällets förtroende för det uppdraget. Detta förtroende ska endast seriösa aktörer ha. Skollagen är dessutom tydlig med att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, säger skolminister Lotta Edholm.

Enligt uppdraget som beskrivs i Skolinspektionens regleringsbrev för 2023 ska myndigheten sträva efter att tillsynen i hög grad sker genom oanmälda besök. Redovisningen ska även innehålla erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn över hur kommuner uppfyller sitt tillsynsansvar över enskilda förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Uppdraget ska årligen redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 25 november.

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...