Pressmeddelande från Socialdepartementet

Viktigt att öka vaccinering mot covid-19 bland de äldre

Publicerad

I Sverige ökar spridningen av covid-19 de senaste veckorna. Socialminister Jakob Forssmed och äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje understryker vikten av att öka vaccinationstäckningen bland äldre och att följa de råd som finns för att motverka smittspridning på äldreboenden och bland dem som har hemtjänst.

Just nu är det många som är sjuka i covid-19 samtidigt som spridningen av RS-virus, säsongsinfluensan och vinterkräksjukan också ökat.

Pandemin är inte över även om vi är i en annan fas. Fortsatt gäller de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger: Stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig. För alla, men särskilt för riskgrupperna, är det viktigt att ha en så aktuell vaccindos som möjligt. Detta gäller personer över 65 år och personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på särskilt boende för äldre, samt vuxna personer mellan 18-64 år med vissa medicinska riskfaktorer.

– Jag har i samtal med SKR denna vecka informerat mig om hur arbetet med vaccinationerna fortskrider i regionerna. Det går inte att vara nog tydlig med att det är av största vikt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination följs och att vaccineringen ökar bland äldre, i synnerhet bland dem som har hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre. Det är mycket angeläget att äldre och andra riskgrupper har en så aktuell vaccindos som möjligt vilket ger ett uppdaterat skydd, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd som gäller sedan den 1 november om att förebygga smittspridning på bland annat äldreboenden och inom hemtjänsten i vilka det ställs krav på rutiner och utbildning. Reglerna bygger på kunskap från pandemin men syftar till att förebygga alla typer av smittspridning. Det är av yttersta vikt att använda dessa råd för att stärka förutsättningarna att skydda våra äldre, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Regeringen följer utvecklingen kring covid-19 noga tillsammans med expertmyndigheterna och återkommer beroende på händelseutvecklingen. 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter