Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fortsatt anställning av Kieran Long som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Kieran Long fortsatt anställning som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) för perioden 1 maj 2023 till 30 april 2026.

– Under Kieran Longs ledning har ArkDes bedrivit en kvalitativ och nydanande verksamhet med höga ambitioner. Det långsiktiga utvecklingsarbete som överintendent Long påbörjat inom myndigheten ges genom denna fortsatta anställning goda förutsättningar att få fortsätta, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

De senaste åren har myndigheten flyttat fram sina positioner vad gäller utställningsverksamhet och genom samarbeten och utveckling av gestaltad livsmiljö. Frågorna om arkitektur och design har stärkts genom myndighetens aktiva deltagande i viktiga sammanhang, bland annat inom ramen för Rådet för hållbara städer.

Myndigheten och dess ledning bedriver ett framåtsyftande utvecklingsarbete om ett nytt ArkDes 2024. Detta arbete bedöms kunna stärka kunskapen om – och främja intresset för – arkitekturens, formens och designens värden och dess betydelse för individen och för samhällsutvecklingen.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00