Forum för Levande Historia utses till hbtqi-strategisk myndighet

Publicerad

Regeringen har beslutat att Forum för Levande Historia ska bli en hbtqi-strategisk myndighet. Myndigheten ska vara en av flera strategiska myndigheter med uppdrag att i sin verksamhet främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

– Forum för Levande Historia har ett viktigt uppdrag att stärka människors vilja att verka för alla människors lika värde. Det är därför positivt att de nu också får ett tydligare ansvar att arbeta med hbtqi-frågor, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att genomföra under 2023–2025. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten föra en dialog och vid behov genomföra insatser tillsammans med de andra strategiska myndigheterna. Myndigheten ska även inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som besitter kompetens inom området, exempelvis olika organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter.

– Det är viktigt att arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter genomsyrar hela regeringens uppdrag, och därför välkomnar vi nu varmt Forum för Levande Historia som den tolfte hbtqi-strategiska myndigheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Johan Romin
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samtliga hbtqi-strategiska myndigheter

• Diskrimineringsombudsmannen
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Socialstyrelsen
• Folkhälsomyndigheten
• Statens kulturråd
• Statens skolverk
• Migrationsverket
• Jämställdhetsmyndigheten
• Polismyndigheten
• Barnombudsmannen
• Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd