Sverige inför tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att införa tillfälliga inreserestriktioner vid resor från Kina. Det innebär att resenärer från Kina behöver visa upp ett intyg på negativt covid-19-test för att kunna resa in i Sverige. Testkravet börjar gälla den 7 januari.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Eftersom det råder osäkerhet om spridningen av covid-19 i Kina har regeringen beslutat att införa tillfälliga inreserestriktioner. Syftet är att fördröja en eventuell introduktion av nya virusvarianter, och därmed öka möjligheterna att vidta åtgärder samt att i förlängningen minska belastningen på den svenska hälso- och sjukvården, säger socialminister Jakob Forssmed.

Beslutet grundas på Folkhälsomyndighetens hemställan som anger att smittläget i Kina är svårbedömt.

De tillfälliga inreserestriktionerna innebär att resenärer från Kina ska kunna visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Restriktionerna börjar gälla den 7 januari.

Testkravet gäller för vuxna personer och barn över 12 år som är tredjelandsmedborgare. Det finns vissa undantag från testkravet som till exempel inte gäller för personer som har uppehållstillstånd i Sverige, som är varaktigt bosatta i EU och EES eller som har trängande familjeskäl. Svenska medborgare omfattas inte av inreserestriktionerna.

De tillfälliga inreserestriktionerna vid resor från Kina gäller fram till och med den 28 januari.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff