Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Carl-Oskar Bohlin besöker Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Publicerad

Den 21 februari besöker minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin KTH och Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, CDIS.

CDIS bedriver forskning och utbildning med syfte att stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet genom att utveckla kunskap, skapa nya metoder, verktyg, koncept och tillämpningar på området. KTH bistår genom CDIS i utbildningen av försvarets cybersoldater vid ledningsregementet i Enköping.

Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin har tidigare även besökt Nationellt cybersäkerhetscenter som har som uppgift att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 82 01
e-post till Tom Samuelsson