Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nu börjar arbetet med sammanslagningen av två mediemyndigheter

Publicerad

Efter en utredning om konsekvenser av en sammanslagning av två mediemyndigheter börjar nu arbetet med inordnandet av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv. Regeringen har i dag beslutat om uppdrag till de båda myndigheterna för att förbereda sammanslagningen.

– En större och mer samlad organisation kommer stärka kompetensen vid myndigheten, effektivisera arbetet och skapa goda förutsättningar för verksamhetens fortsatta utveckling, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Regeringen ger Statens medieråd i uppdrag att förbereda en överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv och samtidigt förbereda en avveckling så att Statens medieråd kan upphöra som myndighet den 31 december 2023. Regeringen ger även Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att förbereda inordnandet av Statens medieråds samtliga uppgifter i myndigheten den 1 januari 2024.

Myndigheterna har idag närliggande uppdrag och uppgifter. I augusti 2022 avslutades en utredning om konsekvenser av sammanslagningen av mediemyndigheterna. Promemorian och remissinstansernas synpunkter går att ta del av här:

Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv (Ds 2022:17)

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1127819
e-post till Sara E. Persson