Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv Ds 2022:17

Publicerad

Utredarens bedömning är att ett inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv ger bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom ett område med förändrade produktions- och konsumtionsmönster för medietjänster.

Ladda ner:

Bakgrund

Genom beslut den 21 mars 2022 uppdrog Regeringskansliet åt Knut Weibull att biträda Kulturdepartementet i att utreda konsekvenserna av ett inordnande av uppgifterna vid Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv

    Utredarens bedömning är att ett inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv ger bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning inom ett område med förändrade produktions- och konsumtionsmönster för medietjänster.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition