Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av Ds 2022:17 Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer: Ku2022/01369

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2022:17 Inordnande av Statens medieråd i Myndigheten för press, radio och tv. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 18 november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...