Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanenta bostäder.

Den 1 maj 2023 upphör den tillfälliga regleringen om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål som infördes 2017. Den tillfälliga regleringen infördes eftersom behovet av nya bostäder inte kunde tillgodoses på kort sikt enbart genom ordinarie plan- och byggprocesser.

– Behovet av bostäder är fortsatt stort på många håll i landet, inte minst i norra Sverige där behovet av bostäder växer i snabb takt till följd av stora industrisatsningar. Därför förlänger vi nu den tillfälliga regleringen med fem år till den 1 maj 2028, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

En kommun kan bevilja ett tidsbegränsat bygglov på sammanlagt 15 år för en byggnad för bostadsändamål.

Faktaruta

Propositionens förslag på lagändringar har varit hos Lagrådet på remiss. Nästa steg är att propositionen lämnas till riksdagen för beslut innan lagändringarna kan träda i kraft.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson