Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stärkt motståndskraft på fondmarknaden och rättvis behandling av fondandelsägare

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om förbättrade möjligheter för fondförvaltare att motverka likviditetsrisker i fonder. Förslagen innebär att regler om likviditetsverktyget swing pricing införs.

I propositionen föreslår regeringen en reglering av swing pricing för att fondförvaltare ska få bättre möjligheter att hantera risken att inte kunna lösa in fondandelar när andelsägarna begär det. Förslagen ska även motverka att de kvarvarande och befintliga fondandels­ägarna påverkas negativt av de transaktions­kostnader som uppstår när fondandelar köps eller säljs.

- Nu ser vi till att värdepappersmarknaden blir mindre känslig för störningar samtidigt som fondandelsägare får en mer rättvis behandling. Det är en viktig del i regeringens arbete för att motverka likviditetsrisker på finansmarknaden och värna den finansiella stabiliteten, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. I dagsläget saknas en reglering av swing pricing som används för svenska fonder.

Fakta

Swing pricing är ett så kallat likviditetsverktyg som innebär att fondförvaltare får justera priset på fondandelar så att de fondandelsägare som köper eller säljer andelar i fonden själva får stå för de transaktionskostnader som de orsakar, exempelvis skatter, avgifter, skillnaden mellan köp- och säljkurs eller att priset på tillgångarna ändras. Dessa kostnader belastar annars fonden och kan ha en negativ påverkan på fondens värde och de övriga fondandelsägarnas innehav. Vid stora flöden ut ur fonden finns det dessutom en likviditetsrisk, det vill säga att tillgångar i fonden inte kan omsättas till kontanta medel för att lösa in fondandelar.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson