Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige anordnar EU-konferens om kopplingen mellan ekonomisk egenmakt och könsbaserat våld

Publicerad

“Economic perspectives on gender-based violence – paving paths to prevention” är temat för en EU-konferens i Stockholm den 1-2 februari. Deltar gör bland annat jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, EU:s kommissionär med ansvar för jämlikhet Helena Dalli och Carlien Scheele, generaldirektör för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE).

Temat för konferensen är två prioriterade områden i arbetet för ökad jämställdhet: kvinnors ekonomiska egenmakt samt förebyggandet och bekämpandet av könsrelaterat våld. Experter från mer än 25 länder kommer att delta.

– Genom att samla experter med olika bakgrunder och erfarenheter av att arbeta med de här frågorna vill vi belysa sambandet mellan ekonomisk egenmakt och könsrelaterat våld. Jag hoppas att diskussionerna ska främja nya sätt att förebygga könsrelaterat våld, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

– Våld mot kvinnor har den direkta effekten att begränsa jämställdheten, och påverka kvinnors förmåga att utvecklas och inta ledande roller i samhället. Ekonomisk självständighet för kvinnor är av avgörande betydelse för att det ska vara möjligt att ta sig ur situationer  som präglas av våld. Det omfattande lagförslaget om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer kommer att säkerställa att kvinnor ges samma nivå av stöd och skydd, oavsett var de befinner sig i Europa. Vi vill tacka det svenska ordförandeskapet för att det har placerat könsrelaterat våld högt upp på dagordningen. Tillsammans kan vi skapa bestående förändringar för alla kvinnor i hela Europa, säger Helena Dalli, EU:s kommissionär med ansvar för jämlikhet.

Konferensen går att följa live via Sveriges EU-ordförandeskaps hemsida: Economic perspectives on gender-based violence – paving paths to prevention (europa.eu)

Bakgrund

Ett centralt inslag i ordförandeskapets konferens är skärningspunkten mellan två viktiga och prioriterade områden för jämställdhet: kvinnors ekonomiska egenmakt och behovet av att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld. Dessa ämnesområden betraktas ofta som två separata mål i kampen för jämställdhet, och de diskuteras sällan i ett och samma sammanhang.

Ordförandeskapets konferens ger oss möjlighet att samla beslutsfattare, jämställdhetsexperter, civilsamhällesorganisationer, arbetsmarknadsparter, den akademiska världen och den privata sektorn. Under konferensen kommer vi att behandla frågor som vikten av ekonomisk självständighet för att kunna lämna våldsamma relationer, konsekvenserna av ekonomiskt våld och möjligheten att förebygga könsrelaterat våld och trakasserier i arbetslivet.

I ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer angavs att behovet av att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor samt skydda offren och straffa förövarna är en central prioritering för kommissionen, och den ingår även i jämställdhetsstrategin för 2020–2025.

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer är utbrett i hela EU. Enligt de senaste uppgifterna från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har i genomsnitt en av tre kvinnor i EU utsatts för fysiskt eller sexuellt våld från 15 års ålder, men siffran varierar mellan 10 % och 50 % beroende på medlemsstat. Samma undersökning visar att 1 av 20 kvinnor har utsatts för våldtäkt. Kvinnor och flickor utsätts oftare för våldtäkter och sexuella övergrepp. Enligt Eurostat utgör kvinnor och flickor över 90 % av våldtäktsoffren och över 80 % av offren för sexuella övergrepp.

I förslaget till det direktiv som kommissionen presenterat föreslås det att frånvaro av samtycke ska bli ett brottsrekvisit för våldtäkt och att kvinnlig könsstympning och nätvåld ska kriminaliseras. Nätvåld inbegriper delning av intima bilder utan samtycke, nätstalkning, nättrakasserier och offentlig uppmaning till våld eller hat på nätet. I direktivet föreslås även regler för att stärka brottsoffers tillgång till rättslig prövning, och det efterlyser adekvat och specialiserat stöd och skydd.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...