Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

10 miljoner kronor till forskningsinfrastrukturen SciLifeLab

Publicerad

SciLifeLab är ett center i världsklass inom den moderna molekylärbiologin. Eftersom den här typen av forskningsinfrastruktur är resurskrävande både avseende investeringskostnader och tillhörande expertis föreslår regeringen att anslaget till SciLifeLab ökas med 10 miljoner kronor i år. Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023.

– För att bibehålla och stärka Sveriges konkurrenskraft som ledande forskningsnation behöver svenska forskare få tillgång till de mest avancerade teknologierna och kompetensen även i framtiden. Därför vill regeringen stärka den grundläggande finansieringen av SciLifeLab, säger utbildningsminister Mats Persson.

SciLifeLab är ett nationellt centrum för molekylära biovetenskaper som drivs gemensamt av Kungl. Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Forskningsinfrastrukturen erbjuder en teknikplattform med tillhörande expertis som möjliggör banbrytande forskning inom en rad forskningsområden, däribland medicinsk forskning och miljöforskning.

I den senaste forskningspolitiska propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige aviserades en permanent ökning av finansiering av SciLifeLab från och med 2023. Regeringen återkommer nu i vårändringsbudgeten med förslag till fördelning av medlen för 2023 och återkommer i budgetpropositionen för 2024 om medel för kommande år.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund