Beslut om byggstart för åtgärder för stärkt kapacitet på Västra stambanan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om byggstarter för en rad infrastrukturprojekt. Bland annat får de planerade åtgärderna för högre kapacitet på sträckan Laxå-Alingsås utredas för byggstart 2028-2033.

– Järnvägarna i och kring Göteborg räcker inte till för att köra alla tåg som efterfrågas. Vi har nu beslutat om byggstart för åtgärder som är avsedda att öka kapaciteten på dessa järnvägar, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Västra stambanan har stor betydelse för regionala och långväga persontransporter samt för nationella och internationella godstransporter. Men på grund av hög trafikbelastning på det aktuella stråket förekommer ofta trafikstörningar med stora förseningar som följd.

Syftet med de planerade åtgärderna är att förbättra kapaciteten och framkomligheten för person- och godstrafiken på den aktuella sträckan.

Planerna ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar byggnation av fem nya förbigångsspår på sträckan Laxå–Alingsås vid Väring, Järneberg (2 stycken), Moholm, samt Floby eller Källeryd.  

Regeringen har nu beslutat att Trafikverket får utreda planerna för byggstart 2028-2033.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson