Beslut om byggstarter Diarienummer: LI2023/00664

Publicerad

Utöver vad som framgår av regeringens beslut den 7 juni 2022 om bl.a. byggstarter (I2022/01294 m.fl.) får Trafikverket
− byggstarta objektet Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning tunnlar år 2023–2024,
− förbereda objekten Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm) och Rv 26 Hedenstorp–Månseryd för byggstart år 2025–2027, samt
− fortsatt utreda för byggstart objekten Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, Maria–Helsingborg C, dubbelspår samt Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet för byggstart år 2028–2033.

Ladda ner: