Beslut om byggstart för byggnationer gällande Sydostlänken (Älmhult– Olofström–Karlshamn)

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om byggstarter för en rad infrastrukturprojekt. Bland annat får upprustning och elektrifiering av den befintliga banan Älmhult-Olofström samt byggnation av ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana utredas för byggstart 2028-2033.

– Åtgärderna kommer öka möjligheterna till utökad godstrafik och hållbara godstransporter. Nu har regeringen beslutat att Trafikverket får utreda detta för byggstart 2028-2033, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Syftet med de planerade åtgärderna är att uppnå en ökad kapacitet, flexibilitet och robusthet i transportsystemet, genom att knyta samman Södra stambanan och Blekinge kustbana med koppling till Karlshamns hamn. Syftet är även att möjliggöra för hållbara transporter genom utökad gods- och persontrafik på järnväg, samt att avlasta Södra stambanan.

Planerna ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar bland annat upprustning och elektrifiering av befintlig bana Älmhult–Olofström samt byggnation av ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana. Regeringen har nu beslutat att Trafikverket får utreda planerna för byggstart 2028-2033.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson