Beslut om byggstart för utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Maria-Helsingborg C

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om byggstarter för en rad infrastrukturprojekt. Bland annat får Trafikverket utreda dubbelspår på sträckan Maria-Helsingborg för byggstart år 2028-2033.

– Det här är den sista enkelspåriga sträckan på Västkustbanan Göteborg-Malmö där arbetet med dubbelspår ännu inte påbörjats och Trafikverket kan nu gå vidare och utreda utbyggnaden även här, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.     

Västkustbanan, mellan Lund och Göteborg, har en viktig funktion för person- och godstrafik med viktiga kopplingar i Göteborg och norrut samt mot Danmark och vidare mot Europa.

Sträckan Maria–Helsingborg C består av en drygt fem kilometer lång järnväg. Eftersom utbyggnad till dubbelspår på sträckan Ängelholm–Maria pågår och färdigställs till år 2024 återstår endast sträckan Maria–Helsingborg C som enkelspårig längs hela Västkustbanan Göteborg–Malmö.

Utbyggnaden av dubbelspår Maria-Helsingborg C ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar utbyggnad av dubbelspår i tunnel från Romares väg till Helsingborg C. Regeringen har beslutat att det får utredas för byggstart 2028–2033.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson