Beslut om byggstart för åtgärder gällande Rv 26 Hedenstorp-Månseryd

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om byggstarter för en rad infrastrukturprojekt. Bland annat får Trafikverket förbereda byggstart till 2025-2027 för ändringarna kring Rv 26 Hedenstorp-Månseryd.

– För att öka både vägens kapacitet och trafiksäkerheten är det nu möjligt för Trafikverket att förbereda byggstart till 2025-2027, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Väg 26 är en viktig förbindelse mellan Halmstad och Mora, via Jönköping och Kristinehamn. Vägen har stor betydelse för näringslivet, bland annat för godstransporter mellan Jönköpingsregionen, Skaraborg och vidare norrut. Den är också viktig för arbetspendling mellan sydöstra Skaraborg, Mullsjö och Jönköping, men har betydande brister i kapacitet. I området planeras för utbyggnad av verksamheter och bostäder, vilket sannolikt kommer förvärra vägens kapacitetsproblem.

Syftet med byggnationerna är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på den aktuella sträckan samt att genomföra åtgärder vid trafikplats Åsens gård och korsningen vid Klämmestorp.

Byggnationerna kring Rv 26 Hedenstorp-Månseryd ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och omfattar bland annat breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen. Regeringen har beslutat att Trafikverket får förbereda för byggstart 2025-2027.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson