Regeringen har beslutat om ändrad byggstart för upprustningen av sträckan Flemingsberg-Järna

Publicerad

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska få tidigarelägga upprustningen av tunnlar på järnvägsförbindelsen Flemingsberg-Järna.

– Regeringens beslut om tidigarelagd byggstart gör det möjligt för Trafikverket att samordna denna upprustning med annat underhåll på samma järnvägssträcka. Det leder till färre avstängningar på sträckan, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Det aktuella järnvägsstråket fyller en viktig funktion för både nationell- och regional persontrafik och för godstrafik. Sträckan trafikeras av fjärr- och regionaltåg som kommer från södra och västra Sverige med målpunkt Stockholmsregionen, men även viss genomgående persontrafik med målpunkter längre norrut samt godstrafik till bland annat Rosersberg.

De planerade åtgärderna innebär bland annat att ett antal tunnlar vidgas för att deras utformning inte längre ska begränsa vissa typer av godstransporter.

Åtgärderna var sedan tidigare inlagda i den nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2025-2027. Nu flyttar regeringen dem till kategorin 2022-2024 för att de ska kunna samordnas med andra planerade underhållsåtgärder i samma anläggningsdel.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
e-post till Ebba Gustavsson