Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ett effektivare totalförsvar på agendan när statsråden Carl-Oskar Bohlin och Pål Jonson besöker Karlstad

Publicerad

På fredag den 24 mars ska minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin besöka tre myndigheter som har centrala roller i totalförsvaret. Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF och Plikt- och prövningsverket. Vid det tredje besöket på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB deltar även försvarsminister Pål Jonson.

Det första besöket för dagen görs på MPF där minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin kommer att få ta del av myndighetens övergripande verksamhet och forskning. Statsrådet Bohlin kommer också få en genomgång av samverkansarbetet med lokala, regionala och nationella aktörer.

Carl-Oskar Bohlin besöker under dagen även Plikt- och prövningsverket där frågor rörande totalförsvarets bemanning är i fokus. En annan fråga som kommer att diskuteras är det uppdrag som regeringen gav MSB tidigare i år att förbereda en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst.

Vid dagens sista besök som äger rum på MSB ansluter även försvarsminister Pål Jonson. Statsråden kommer bland annat att få information om MSB:s arbete på räddningstjänstområdet. Delar i detta handlar om skogsbrandsberedskapen inför sommaren och frågor om förstärkningsresurser.

Program för den 24 mars

Verksamhetsbesök MPF

Tid: 8.30 – 10.00. Tid för media/enskilda intervjuer: 10:00-10:15.
Plats: Karolinen i Karlstad, Våxnäsgatan 10.

Verksamhetsbesök Plikt- och prövningsverket

Tid: 13.00 – 15.00. Tid för media/enskilda intervjuer: 15:00-15:15.
Plats: Gustaf Anders gata 13, Karlstad

Verksamhetsbesök MSB

Tid: 15.30 – 17.00. Tid för media/enskilda intervjuer: 16:40-17:15.
Plats: Packhusallén 2, Karlstad

Föranmälan krävs till pressekreterare Tom Samuelsson, kontaktuppgift nedan.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 82 01
e-post till Tom Samuelsson
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Press Plikt- och prövningsverket
e-post till Press Plikt- och prövningsverket