Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten och FMV ska upphandla effektivare

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition att Försvarsmakten ska få samma möjlighet som Försvarets materielverk, FMV, att i vissa fall besluta om undantag från bestämmelserna i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS, när det är nödvändigt med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen. Beloppsgränsen för när Försvarsmakten och FMV får besluta föreslås höjas till 200 miljoner kronor.

Med bakgrund av det säkerhetsläge som Europa befinner sig i så behöver Försvarsmaktens och FMV:s upphandlingsmöjligheter förenklas och effektiviseras.

Därför ska Försvarsmakten ges samma möjlighet som FMV att i vissa enskilda fall besluta om undantag från LUFS som är nödvändiga med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen. I vanliga fall hade dessa beslut krävt regeringens godkännande.  

Regeringen föreslår också att beloppsgränsen för när Försvarsmakten och Försvarets materielverk får besluta om undantag från lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med hänsyn till Sveriges väsentliga säkerhetsintressen ska höjas till 200 000 000 kronor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand