Pressmeddelande från Finansdepartementet

Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet skickas på remiss

Publicerad

Kommunerna ska anta mål och riktlinjer för all verksamhet – oavsett om den utförs i kommuners egen eller privat regi. Det är innebörden i en promemoria som nu går ut på remiss. I dag omfattar skyldigheten endast privata utförare.

– Syftet med förslaget är att det ska råda likvärdiga villkor för privat och offentlig verksamhet, säger civilminister Erik Slottner.

Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige i kommuner och regioner anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med bestämmelserna är att förtydliga kommunernas och regionernas ansvar att systematiskt följa upp och kontrollera privata utförares verksamhet. Nu föreslås den skyldigheten gälla även den verksamhet som kommuner och regioner driver i egen regi.

Remisstiden pågår till den 16 juni.

Presskontakt

Presskontakt för civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00