Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nu inleds arbetet med nya åtgärdsprogrammet mot mäns våld mot kvinnor

Publicerad

Regeringen påbörjar arbetet med ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har bjudit in civilsamhället till rundabordssamtal den 24 och 27 mars för att få deras inspel till det nya programmet.

Regeringen prioriterar arbetet för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Varje år utsätts tusentals flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott. Våldet orsakar stort lidande som kan få livslånga konsekvenser.

För att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck påbörjar nu regeringen arbetet med ett nytt åtgärdsprogram som ska gälla 2024–2026. I detta arbete ingår även hbtqi-personers och män och pojkars utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I ett första steg bjuds civilsamhällesorganisationer in till rundabordsamtal där de kommer att kunna föreslå åtgärder som de vill se inom ramen för det kommande åtgärdsprogrammet.

- Vi behöver växla upp arbetet mot våld i nära relationer och det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det är därför viktigt att vi nu träffar civilsamhällesorganisationer och tar del av deras erfarenheter och synpunkter på hur arbetet bör bedrivas och får deras inspel om vilka insatser som behövs, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 

Samtalen kommer att ledas av jämställdhetsminister Paulina Brandberg och statssekreterare hos Paulina Brandberg, Martin Andreasson.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...