Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter och forskare bjuds in till samtal om åtgärdsprogram mot våld

Publicerad

Arbetet med ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa könsrelaterat och hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter. Den 25 och 27 april har regeringen bjudit in myndigheter och forskare till rundabordssamtal för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper inför framtagandet av det nya åtgärdsprogrammet.

För att säkerställa ett samordnat, långsiktigt och effektivt arbete för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck har regeringen påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram som ska gälla 2024–2026. Programmet ska även fortsättningsvis omfatta hbtqi-personers och män och pojkars utsatthet för våld i nära relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Under våren har regeringen träffat civilsamhällesorganisationer som föreslagit vilka åtgärder de vill se inom ramen för det kommande åtgärdsprogrammet. Nu är det dags att ta del av inspel från myndigheter och forskare.

- Vi tar nu nästa steg i arbetet med att ta fram det nya åtgärdsprogrammet. Att träffa forskare och andra experter och ta del av deras erfarenheter och synpunkter på hur arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bör bedrivas är viktigt för att vi ska få träffsäkra åtgärder, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. 

Samtalet den 27 april kommer att ledas av jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Samtalet den 25 april leddes av statssekreterare Martin Andreasson.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson