Nytt uppdrag till Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för kvinnors företagande

Publicerad

Den 1 mars 2023 genomförde energi- och näringsminister Ebba Busch ett rundabordssamtal för att belysa vikten av kvinnors företagande. Inbjudna entreprenörer, investerare och experter lyfte både utmaningar och den stora potential som rör frågor kopplade till kvinnors entreprenörskap. Nu går regeringen vidare med ett uppdrag till Tillväxtverket som innebär att myndigheten ska sammanställa erfarenheter och resultat av tidigare insatser på området.

– Att kvinnor ofta är underrepresenterade bland företagare innebär en outnyttjad potential inom svenskt näringsliv. Därför behöver förutsättningarna för att kvinnor ska starta, bygga och äga företag förbättras. Det är avgörande för att stärka Sveriges ekonomi och konkurrenskraft framåt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Att frigöra kraften i kvinnors entreprenörskap är en viktig jämställdhetsfråga. Företagande leder till självständighet och inflytande och det är hög tid att stärka förutsättningarna för kvinnor som företagare, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Statistik visar att mindre än en procent av privat riskkapital investeras i bolag grundade av kvinnor. Mindre än en tredjedel av svenska företag drivs av kvinnor – en andel som har legat relativt konstant de senaste decennierna.

Regeringen har som uttalat mål att förbättra förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap i Sverige. Mot bakgrund av detta ger regeringen nu Tillväxtverket i uppdrag att sammanställa aktuell forskning kring kvinnors företagande och tidigare insatser på området. Därtill ska Tillväxtverket bedöma vilka resultat som uppnåtts och vilka åtgärder som bäst främjar en ökning av kvinnors företagande.

Uppdraget ska slutredovisas till Klimat- och näringslivsdepartementet den 15 november 2023.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson