Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen förbättrar förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande

Publicerad

Regeringens ambition är att möjligheterna för kvinnors företagande ska förbättras. Mot bakgrund av detta uppdras Tillväxtverket att genomföra insatser som syftar till att stärka förutsättningarna för kvinnors företagande och ägande.

– För att stärka kvinnors ställning som företagare och samtidigt bidra till ökade investeringar i svenska företag behövs insatser som bidrar till bättre förutsättningar för kvinnor i näringslivet. Tillväxtverket ska därför, utifrån sina omfattande erfarenheter och expertkunskaper om kvinnors företagande, genomföra insatser som bidrar till ökad medvetenhet, intresse och kompetens hos kvinnor som vill starta eller redan driver företag. En av dessa insatser är särskilt riktad mot unga kvinnors villkor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

En av aktiviteterna som Tillväxtverket ska planera är ett evenemang i mars 2024 som ska bidra till att höja unga kvinnors intresse och kunskap kring sparande, investeringar och företagande. 

Bakgrunden till uppdraget är att kvinnors andel av det totala företagandet i Sverige ligger på knappt 30 procent. Även om andelen kvinnor som driver företag ökar, så är ökningen långsam. Att antalet kvinnor som är företagare fortfarande är så pass lågt indikerar en outnyttjad potential och eventuellt även brister i företagsklimatet i vid mening som gör att kvinnor i mindre utsträckning än män väljer att förverkliga sina idéer inom ramen för företagande.

Presskontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...