Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökat skydd för kvinnor utsatta för våld i nära relationer

Publicerad

Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Som ett led i detta arbete har regeringen beslutat att ge en pågående utredning ytter­ligare uppdrag i syfte att öka skyddet för kvinnor utsatta för våld och andra kränk­ningar i nära relationer.

– Hela samhället måste stå upp för kvinnor som utsätts för våld och andra kränk­ningar i nära relationer. Och lagstift­ningen måste värna brottsoffren. Därför ser regeringen nu till att öka skyddet för de som är utsatta, bland annat genom att se till att kontakt­förbud ska kunna omfatta en hel kommun, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Dir. 2023:36 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av kontaktförbudslagstiftningen (Ju 2022:14)

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhälls­problem som kränker och begränsar kvinnor. Tusentals flickor och kvinnor utsätts varje år för trakas­serier, våld och sexual­brott.

En pågående utredning har sedan juli 2022 i uppdrag att bland säkerställa att kontakt­förbuds­lagstift­ningen i så hög grad som möjligt tillgodoser intresset av att förebygga och ge skydd till främst kvinnor och barn som är utsatta för våld och andra kränkningar i nära relationer.

I syfte att ytter­ligare förbättra skyddet för de kvinnor som utsätts för våld och andra typer av över­grepp har regeringen beslutat att ge utred­ningen i uppdrag att även lämna förslag som innebär att det geografiska området för kontakt­förbud, vid en särskilt allvarlig hotbild, utökas kraftigt och i vissa fall kunna omfatta en hel kommun. Utredaren ska också se över hur kontakt­förbud, om så krävs med elektronisk över­vakning, ska kunna användas under rätts­processer för att skydda förhörs­personer. Utredaren ska dess­utom lämna förslag som förbättrar möjlig­heterna till delgiving av beslut om kontakt­förbud.

Utredningstiden förlängs med sex månader. Uppdraget ska därmed redovisas senast den 7 februari 2024.

Tilläggs­direktiven bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl