Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger myndigheter i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas

Publicerad

Användning av lustgas i berusningssyfte har blivit allt vanligare. Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna får nu i uppdrag att sprida information om risker vid berusning med lustgas. Totalt avsätts 3 miljoner kronor för uppdraget.

Regeringen beslutade vid senaste regeringssammanträdet om ett uppdrag att sprida information om lustgas och de skador som kan uppstå vid användning av lustgas i berusningssyfte.

– Användning av lustgas i berusningssyfte har under senare år blivit en allt vanligare företeelse och det är uppenbart att information om riskerna behöver spridas i större utsträckning. Det här är åtgärder vi sätter in här och nu i väntan på att utredningen som pågår om lustgas ska bli färdig, säger socialminister Jakob Forssmed.  

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna ska senast den 1 mars 2024 lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Regeringen ser allvarligt på situationen med skadligt bruk av lustgas och den utbredda försäljningen av lustgas i berusningssyfte.

Vid inandning orsakar lustgasen ett kort och intensivt rus. Vid frekvent och långvarig användning kan allvarliga skador uppkomma, exempelvis nervskador, psykoser, psykiatriska problem och blodproppar. Användning vid enstaka tillfällen medför risk för köldskador och medvetslöshet.

Utredning pågår om eventuell reglering av icke-medicinsk användning av lustgas

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) har i uppdrag att föreslå reglering av icke-medicinsk användning av lustgas, till exempel åldersgränser, försäljning, tillsyn, marknadsföring och införsel.

 

 

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...