Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen

Publicerad

Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att arbetet inom äldreomsorgen ska kunna utföras på ett säkert sätt. Nu tillsätter regeringen en utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen. Syftet är att stärka patientsäkerheten och öka tryggheten inom vård och omsorg av äldre.

Goda språkkunskaper i svenska ökar tryggheten för de äldre men även möjligheten för många äldre att få inflytande över omsorgens utförande. Bristande kunskaper i svenska språket hos personal i äldreomsorgen har uppmärksammats i både tillsyn och av statliga utredningar.

En särskild utredare får nu i uppdrag att ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen kan regleras.

Utredaren ska bland annat analysera och ta ställning till vilken nivå på kunskaper i svenska språket som är lämplig för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar i äldreomsorgen samt om kraven mellan dessa yrkesgrupper bör skilja sig åt. Utredaren ska även analysera och vid behov föreslå krav och lämplig nivå på kunskaper i svenska språket även för andra yrkesgrupper som arbetar i äldreomsorgen, till exempel vissa serviceyrken som har direkt kontakt med äldre. Utredaren ska vidare analysera och redovisa vilka konsekvenser språkkraven får för personal- och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen i såväl offentlig som privat regi.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 september 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...