Pressmeddelande från Socialdepartementet

EU:s hälsoministrar möts i Stockholm

Publicerad

Den 5 maj möts EU:s hälsoministrar i Stockholm för ett informellt möte. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson är mötets värd och ordförande.

Mötets övergripande tema är läkemedel och hur EU och medlemsstaterna kan säkerställa tillgång till läkemedel. På dagordningen står diskussioner om läkemedelsbrist och krisberedskap. Mötet kommer även att fokusera på vikten av att återställa balansen mellan åtkomst till läkemedel och överkomlig prissättning för dessa i EU.

Under dagen kommer hälsoministrarna också att hålla en informell lunchdiskussion om hälso- och sjukvårdssituationen i Ukraina.  Ministrarna kommer att diskutera hur hälso- och sjukvårdssystemet kan utvecklas och frågan om medlemsstaternas stöd till återhämtningen.

Information till journalister som vill ackreditera sig till mötet

Ackreditering för att bevaka det informella mötet erhålls via det officiella ackrediteringssystemet för det svenska ordförandeskapet (se länk).

Praktisk information till journalister erhålls via mediahandboken (se länk). Sista datum för ackreditering är fredag 28 april. För mer information om mötesprogrammet och ackreditering se det svenska ordförandeskapets webbplats (se länk). För eventuella frågor om ackreditering kontakta det svenska EU-ordförandeskapets pressfunktion (se kontakt nedan).

Presskontakt

Charlotte Nilsson
Presskommunikatör vid Kommunikationssekretariatet för EU-ordförandeskapet 2023
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 78 26
e-post till Charlotte Nilsson
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun