Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Konferens om skyddet av mänskliga rättigheter i kristider

Publicerad

Den 20-21 april arrangerar det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd tillsammans med European Union Agency for Fundamental Rights en konferens i Lund med fokus på institutionellt skydd för mänskliga rättigheter i tider av kris.

Syftet med konferensen är att diskutera hur strukturer för att skydda mänskliga rättigheter i EU tider av kris kan bli mer robusta och motståndskraftiga. Vad kan vi lära oss av både tidigare och pågående kriser? Hur fortsätter vi framåt på bästa sätt?

- Kriser, såsom Covid-19-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och klimatkrisen, kan allvarligt påverka livet för människor och samhällen i EU. Medlemsstaterna måste förutse och vara beredda att ta itu med sådana kriser. I detta sammanhang är robusta och motståndskraftiga strukturer för skydd av grundläggande rättigheter avgörande, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Paulina Brandberg talar på konferensen, liksom Michael O’Flaherty, chef för the European Union Agency for Fundamental Rights. Bland talarna finns även bland andra Katarina Barley, viceordförande i Europaparlamentet och den nya chefen för Institutet för mänskliga rättigheter Fredrik Malmberg.

Fakta

Medlemsstaterna har åtagit sig att garantera rättigheter och friheter som finns i The Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson