Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utvidgat demokratiuppdrag för Forum för levande historia

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utvidga instruktionen till Forum för levande historia (FLH). Myndighetens demokratifrämjande uppdrag kvarstår men kommer framöver, förutom lärdomar från Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, även att inkludera andra historiska brott mot mänskligheten.

Myndighetens uppdrag har i dag sin utgångspunkt i Förintelsen och omfattar frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. I och med inrättandet av Sveriges museum om förintelsen ser regeringen behov att vidga FLH:s uppdrag till att också omfatta andra brott mot mänskligheten.

Myndigheten får även i uppdrag att öka och fördjupa kunskaperna om antisemitism, antiziganism och andra former av rasism och intolerans med fokus på kopplingen mellan historien och samtiden.

– Förintelsen saknar motstycke i historien och kommer för alltid att ha en universell betydelse. Nu får myndigheten ökad frihet att göra urval och ta utgångspunkt i andra brott mot mänskligheten. Kopplingen mellan historia och samtid är avgörande och myndigheten har ett viktigt uppdrag att belysa demokratiska grundläggande värden utifrån historiska kunskaper, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Ändringen träder i kraft den 15 juni 2023.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...