Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Forum för levande historias framtida inriktning Ku2022/00436

Publicerad

Genom beslut den 23 augusti 2021 uppdrog Regeringskansliet åt Ylva Wibaeus, universitetslektor vid Stockholms universitet, att biträda Kulturdepartementet i arbetet med att utreda konsekvenserna för Forum för levande historia av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen (Ku 2021:A). Uppdraget har inneburit att se över hur Forum för levande historias uppgifter påverkas av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen och med vilken inriktning Forum för levande historias arbete ska bedrivas framöver.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Forum för levande historias framtida inriktning

    Genom beslut den 23 augusti 2021 uppdrog Regeringskansliet åt Ylva Wibaeus, universitetslektor vid Stockholms universitet, att biträda Kulturdepartementet i arbetet med att utreda konsekvenserna för Forum för levande historia av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen (Ku 2021:A). Uppdraget har inneburit att se över hur Forum för levande historias uppgifter påverkas av inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen och med vilken inriktning Forum för levande historias arbete ska bedrivas framöver.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition