Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Kunskap som kraft Ds 1996:74

Publicerad Uppdaterad

Handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka främlingsfientlighet och rasism.

Ladda ner: