Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Etikprövningslagen ska ses över

Publicerad

Vid en pressträff i dag, den 17 maj, aviserade utbildningsminister Mats Persson att regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare för att se över vissa delar av regelverket för etikprövning.

Ladda ner:

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning, men det nuvarande regelverket har mött kritik inom sektorn. Det har till exempel framförts synpunkter om att etikprövning inte ska behöva göras för forskning som innefattar personuppgiftsbehandling av uppgifter ur offentligt material.

– Vi ser ett antal problem med nuvarande regelverk, som att etikprövning krävs även för forskning där det saknas betydlig risk för forskningspersonen, att etikprövning krävs för forskning på uppgifter ur offentligt material och att forskare måste anmälas till åtal för varje brottsmisstanke mot lagen oavsett hur allvarliga de är. Forskning ska även fortsättningsvis etikprövas när det är nödvändigt, men min målsättning är att vi efter utredningen ska kunna ta bort etikprövningen där det till exempel saknas risk för forskningspersonen, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen har även tagit emot en begäran om ändring av etikprövningslagen från Överklagandenämnden för etikprövning och ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Det rör en ändring av lagen så att inte nämnden måste gå vidare med en åtalsanmälan vid varje brottsmisstanke.

– Sverige har en avvikande reglering jämfört med andra EU-länder vad gäller kravet på etikprövning för forskning som enbart berör vissa typer av personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning ställer krav på lämplig skyddsåtgärd vid behandling av personuppgifter. Etikprövning är en sådan skyddsåtgärd, men vi ser från andra EU-länder att det finns lösningar med andra lämpliga skyddsåtgärder för behandling av vissa personuppgifter, säger Mats Persson.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund