Gunnar Strömmer och Tobias Billström på högnivåevent i Bryssel

Publicerad

Måndag den 22 maj deltar utrikesminister Tobias Billström och justitieminister Gunnar Strömmer i ett högnivåevent i Bryssel i samband med FAC för att uppmärksamma antagandet av pakten för civil krishantering.

Syftet med evenemanget är att öka synligheten av EU:s civila krishanteringsinsatser i tredje land.  Vid evenemanget uppmärksammas antagandet av en ny pakt för EU:s civila krishantering. Pakten syftar till att stärka och effektivisera den civila krishanteringen och anpassa verksamheten till dagens säkerhetsutmaningar. Den innehåller åtaganden för medlemsstaterna och EU:s institutioner och ersätter den tidigare pakten.

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta respektive pressekreterare.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl