Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Höjt försörjningskrav för arbetstillstånd

Publicerad

I dag remitteras promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. I promemorian föreslår regeringen att en arbetskraftsinvandrare - för att kunna beviljas ett arbetstillstånd - ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Riksdagen beslutade den 30 november 2022 om propositionen Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Av propositionen följer att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Den närmare innebörden av kravet ska enligt propositionen regleras i förordning. 

– Det här är det första steget i regeringens och samarbetspartiet Sverigedemokraternas arbete med att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring. Den föreslagna nivån syftar till att minska fusk och utnyttjande kopplat till arbetskraftsinvandring, samtidigt som det underlättar för att fler som redan är i Sverige ska kunna ta de jobb som finns, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

I dag remitterar regeringen därför en promemoria där det föreslås att en arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige, det innebär ett försörjningskrav på 26 560 kr i månaden.

– Detta utgör ytterligare ett steg på vägen att ta itu med den ansvarslösa arbetskraftsinvandringen som Socialdemokraterna under sina åtta år vid makten inte stramade åt. Det finns ingen anledning för Sverige att ha omfattande arbetskraftsinvandring till yrken som saknar särskilda kvalifikationer. Sverige är ett av de länder med högst arbetslöshet inom EU. Utgångspunkten bör således vara att svenska jobb i första hand ska gå till de som bor i Sverige, säger Magnus Persson, arbetsmarknadsutskottets ordförande från Sverigedemokraterna. 

– Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat men också på tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vi vill främja kvalificerad arbetskraftsinvandring men också samtidigt skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att motverka fusk, utnyttjande och undanträngning av invånare i utanförskap. Vi tror att dessa förändringar öppnar nya möjligheter för arbete för de som är arbetslösa i vårt land idag, säger Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson, Ingemar Kihlström.

– De nya reglerna ska underlätta och öka attraktionskraften för de absolut  skarpaste forskarna och ingenjörerna. Vi säkrar nu kompetens till många företag som är beroende av arbetskraft för att kunna utveckla sina verksamheter, säger Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson Camilla Mårtensen.

Promemorian bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. 

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ludvig Grufman
Presskontakt hos Sverigedemokraterna
Mobil 073-125 60 34
e-post till Ludvig Grufman
Matilda Nyamai
Pressansvarig hos Kristdemokraterna
Mobil 076-297 99 87
e-post till Matilda Nyamai
Johannes Angessved
Presskontakt hos Liberalerna
Mobil 076-328 14 37
e-post till Johannes Angessved
Laddar...