Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Publicerad

I promemorian föreslås att en god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) ska innebära att en arbetskraftsinvandrare får en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige.

Ladda ner:

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.

Laddar...