Pressmeddelande från Socialdepartementet

Samband mellan barns och ungas digitala medieanvändning och hälsa ska klargöras

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sammanställa kunskap om sambanden mellan hälsoeffekter och digital medieanvändning hos barn och unga samt att ta fram vägledning och rekommendationer.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Barns och ungas digitala medieanvändning har på kort tid blivit alltmer omfattande. Det finns nu ett stort behov av att undersöka kopplingen mellan olika hälsoaspekter och digital medieanvändning. Vi behöver ta ett brett grepp om frågan och undersöka såväl hur skärmtid, det innehåll som konsumeras på plattformarna och hur deras design påverkar barns och ungas hälsa, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Statens medieråd, göra en kunskapssammanställning om sambandet mellan digital medieanvändning och effekter på den psykiska och fysiska hälsan samt den kognitiva utvecklingen bland barn och unga. Sammanställningen ska inbegripa både de positiva och de negativa aspekterna. 

Utifrån kunskapssammanställningen och forskningsläget ska en åldersanpassad vägledning och rekommendationer för digitala medieanvändning bland barn och unga i åldrarna 0 - 18 år tas fram och spridas. För uppdraget avsätts totalt 4 000 000 kronor under 2023.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter