Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Världsbanken inrättar en krisfacilitet med stöd av Sverige för Ukraina och andra länder drabbade av krigets effekter

Publicerad

Styrelsen för Världsbankens Internationella utvecklingsfond har beslutat om att inrätta en extraordinär krisfacilitet. Detta innebär finansieringsprogram för Ukraina, Moldavien och de fattigaste länderna som drabbats av kriget i Ukraina och dess effekter. Sverige har varit pådrivande i arbetet. Regeringen tog tidigt ledarskap genom att bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell aviserade finansiellt stöd om 600 miljoner kronor till Ukraina och Moldavien i december 2022.

– Sverige har både nationellt, och i egenskap av ordförande i EU, drivit mobiliserandet av stöd till dem som drabbats av kriget i Ukraina. Regeringen välkomnar krisfaciliteten som ett exempel på effektivt bistånd. Det har varit en lång och stundtals svår förhandling men det är glädjande att givarkollektivet i Världsbanken nu kunnat nå enighet, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Krisfaciliteten består av två finansieringsprogram. Det ena programmet finansierar tidig återhämtning och återuppbyggnad i Ukraina genom investeringar i hälsa, energi, transport, jordbruk och sociala skyddsnät. Dessutom finansieras stöd till Moldavien vars ekonomi pressas av energikrisen och en hög andel ukrainska flyktingar. Det andra programmet finansierar krisrespons i låginkomstländer som drabbats hårt av effekterna av Rysslands krig mot Ukraina, inte minst genom stöd till ökad livsmedelstrygghet.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal