Energi- och näringsminister Ebba Busch leder energirådets möte i Luxemburg

Publicerad

I dag, måndagen den 19 juni, reser energi- och näringsminister Ebba Busch till Luxemburg för att leda ett formellt ministermöte i energirådet. Vid rådsmötet väntas ministrarna anta en allmän riktlinje om förslagen till revidering av EU:s elmarknadsdesign.

Bakgrunden till revideringen är att kommissionen har identifierat de höga gasprisernas påverkan på elpriset som en sårbarhet i nuvarande marknadsdesignen. Förslagen berör fyra rättsakter och syftar bland annat till att öka elmarknadens motståndskraft mot höga gaspriser, göra elmarknaden mer anpassad för en ökad andel väderberoende elproduktion samt att underlätta investeringar i ny fossilfri elproduktion som behövs för att uppnå EU:s klimatmål.

– Jag är glad att vi under det svenska ordförandeskapet på kort tid har lyckats ena medlemsländerna om dessa viktiga förslag. EU behöver en tidsenlig elmarknadsdesign och nu har vi tagit ett steg på vägen mot mer fossilfri elproduktion och mer stabila elpriser på längre sikt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Under mötet ska kommissionen ge en uppdatering om läget vad gäller unionens energiberedskap inför vintern. Mötet avslutas med att det tillträdande spanska ordförandeskapet presenterar sitt arbetsprogram.

Presskontakt

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell