Utkast på uppdaterad nationell energi- och klimatplan för Sverige

Publicerad

Rapporten har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Rapporten är ett utkast på en uppdatering av den första svenska integrerade nationella planen som lämnades till EU-kommissionen i januari 2020.

Ladda ner:

Varje medlemsstat ska ta fram och meddela EU-kommissionen en integrerad nationell energi- och klimatplan som omfattar åren 2021–2030. Vad som ska vara med föreskrivs av EU:s förordning 2018/1999/EU om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Den första svenska planen meddelades till EU-kommissionen i januari 2020. 

Varje medlemsstat ska också lämna in ett utkast på uppdaterad integrerad nationell energi- och klimatplan senast den 30 juni 2023 och en slutligt uppdaterad plan senast den 30 juni 2024. Däremellan bedömer EU-kommissionen utkasten och har möjlighet att utfärda specifika rekommendationer till respektive medlemsstat. 

Utkastet på uppdaterad plan för Sverige har lämnats in till EU-kommissionen. Planen baseras på ett underlag som Energimyndigheten (Statens energimyndighet) haft i uppdrag att ta fram. Utkastet kommer att redigeras inför inlämnandet av den slutliga versionen i mitten av 2024, bland annat i förhållande till kommande klimathandlingsplan och andra relevanta processer och beslut.