Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förskollärare och lärare ska få bättre möjligheter till fortbildning

Publicerad

I budgetpropositionen för 2023 avsatte regeringen 50 miljoner kronor för förskollärares och lärares vidareutbildning. För 2024 och 2025 beräknas ytterligare 50 miljoner kronor årligen. Nu ger regeringen tre uppdrag till Skolverket för att bland annat erbjuda fortbildningsinsatser inom ämnesdidaktik, konflikthantering och språkutveckling.

– Lärarnas och förskollärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i undervisningen. Regeringen satsar därför på att utveckla och öka lärares och förskollärares möjligheter till fortbildning. Bland annat ska lärare kunna fortbilda sig inom ledarskap och konflikthantering och vi säkerställer att den vetenskapliga grunden stärks i insatser som Matematik- och Läslyftet, säger skolminister Lotta Edholm. säger skolminister Lotta Edholm. 

Ämnesdidaktik, ledarskap och konflikthantering för lärare

Skolverket ska erbjuda lärare fortbildning inom ämnesdidaktik, ledarskap och konflikthantering. Fortbildningen bör bland annat fokusera på praktisk metodik.

Språkutveckling och matematik för förskollärare

Skolverket ska erbjuda förskollärare fortbildning som stärker deras kompetens i undervisningen, bland annat språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik. Fortbildningen bör bland annat fokusera på praktisk metodik och vara anpassad efter förskolans arbetssätt och små barns lärande.

Stärkt vetenskaplig grund i bland annat Matematiklyftet och Läslyftet

Skolverket ska utveckla och stärka den vetenskapliga grunden i myndighetens insatser som bygger på kollegialt lärande, bland annat de så kallade Matematik- och Läslyften. Syftet är att stärka kvaliteten i undervisningen i bland annat matematik, teknik och naturvetenskap samt språk-, läs- och skrivutveckling.

De tre uppdragen ska redovisas senast den 30 december 2025.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand