Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Johan Pehrson samlar experter till ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd

Publicerad

Med anledning av lågkonjunkturen samlar arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson en grupp av Sveriges främsta experter inom arbetsmarknadspolitiken till ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd. Syftet är att utbyta kunskap och idéer kring utmaningarna på arbetsmarknaden.

På grund av det ekonomiska läget finns stort behov av inspel och synpunkter från experter och forskare. Det handlar både om hur lågkonjunkturen kommer att påverka arbetsmarknaden och hur vi löser de strukturella problemen kring bland annat långtidsarbetslöshet, som riskerar att förvärras. Det nya arbetsmarknadspolitiska rådet är en expertgrupp som ska utbyta idéer och kunskap för att ge inspel till arbetsmarknads- och integrationsministern. Rådet leds av Johan Pehrson och består av experter från myndigheter och akademin.

Möten i rådet kommer hållas två till tre gånger per år.

Deltagare:

  • Lars Behrenz – docent vid Linnéuniversitetet som forskat om etableringsprocesser på svensk arbetsmarknad
  • Lars Calmfors – professor emeritus vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning
  • Anders Forslund – professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  • Marie Gartell – avdelningschef på Tillväxtanalys och disputerad nationalekonom med bakgrund på bland annat Riksrevisionen
  • Maria Hemström Hemmingsson – generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och disputerad nationalekonom
  • Lena Hensvik – professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet
  • Maria Mindhammar – generaldirektör för Arbetsförmedlingen
  • Eva Samakovlis – analysdirektör på Arbetsförmedlingen och disputerad nationalekonom
  • Ulrika Vikman – disputerad nationalekonom, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och som bland annat forskar om kommunal arbetsmarknadspolitik och arbetslösa med ekonomiskt bistånd

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand