Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Myndigheten för psykologiskt försvar tilldelas medel för att utöka stödet till Ukraina

Publicerad

Regeringen har idag, torsdag den 29 juni, beslutat att tillföra Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) ytterligare stöd på 15 miljoner kronor. Syftet med stödet är att öka förmågan till ett samlat agerande inom det ukrainska totalförsvaret.

Sverige har sedan början av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina hjälpt landet militärt, finansiellt och humanitärt. Stöd har också lämnats inom området psykologiskt försvar, i form av bl.a. rådgivning, utbildning och anpassad träning och övning av ukrainska aktörer. Arbetet har omfattat ett stort antal samarbetspartners i Ukraina, i Sverige och internationellt.

– Sverige har en god kompetens inom området och kan därför erbjuda ett fortsatt kvalificerat stöd, men detta kräver extra resurser till MPF. Stödet bedöms hittills ha gjort stor nytta i den ukrainska försvarsinsatsen och har också gett Sverige viktiga lärdomar som hjälper oss att bygga vårt eget psykologiska försvar, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

MPF tilldelas därför 15 miljoner kronor för att ytterligare förstärka stödet.

En viktig komponent i ett modernt totalförsvar är psykologiskt försvar. Därför har regeringen tidigare gett MPF i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde och efter förfrågan ge stöd till ukrainska myndigheter och relevanta ukrainska civilsamhällesaktörer.

Medlen tillförs genom en ändring i MPF:s regleringsbrev och tas ifrån anslag 2:4 Krisberedskap, anslagspost 1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00