Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny ordförande och nya ledamöter i Arbetsförmedlingens styrelse

Publicerad

Regeringen har i dag den 8 juni beslutat att förordna f.d. generaldirektör Urban Hansson Brusewitz till ordförande för Arbetsförmedlingens styrelse från och med den 15 september. Fram till dess kommer styrelsens arbete att ledas av Anna Wallin Krasse, som har varit ledamot i styrelsen sedan den 1 juli 2019. Därtill förordnas verkställande direktör Helena Dyrssen och verkställande direktör Günther Mårder till ledamöter i styrelsen.

– Arbetsförmedlingen har under de senaste åren varit inne i en stor reformering och vi ser nu behov av ett nytt ledarskap i styrelsen. Urban Hansson Brusewitz har en bred och gedigen kunskap om statlig förvaltning och är med sin nationalekonomiska bakgrund rätt person att ta över stafettpinnen, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Utöver att utse Urban Hansson Brusewitz till ny ordförande har regeringen även utsett verkställande direktör Helena Dyrssen och verkställande direktör Günther Mårder till ledamöter i styrelsen.

– Helena Dyrssen kommer med sin breda erfarenhet, som bland annat statssekreterare, överdirektör för Skatteverket samt från styrelsearbete i olika myndigheter, kunna bidra på ett förtjänstfullt sätt till myndighetens arbete. Därtill kommer Günther Mårder, som har erfarenhet från en rad styrelseuppdrag och närmast från Företagarna, kunna bidra med viktiga perspektiv, bland annat kopplat till företagens kompetensförsörjningsbehov, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Anders Ferbe lämnar rollen som ordförande i myndighetens styrelse när hans förordnande går ut den 17 juni. Därtill entledigas Hans Lindblad som ledamot i styrelsen från den 8 juni.

– Jag vill tacka Anders Ferbe för att han på ett mycket förtjänstfullt sätt har lett arbetet i styrelsen. Jag vill även tacka Hans Lindblad, som under många år bidragit till myndighetens arbete, avslutar Johan Pehrson.

Arbetsförmedlingens styrelse från och med den 15 september 2023:

  • Ordförande Urban Hansson Brusewitz
  • Vice ordförande Anna Wallin Krasse
  • Boel Godner
  • Roger Fredriksson
  • Petra Sernulf
  • Staffan Furusten
  • Günther Mårder
  • Helena Dyrssen
  • Maria Mindhammar

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand