Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya steg för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Publicerad

Regeringen har i dag gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket i uppdrag att implementera den myndighetsgemensamma planen för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Den myndighetsgemensamma plan som myndigheterna har tagit fram avser 2023–2025 och innehåller förslag på rutiner och metoder för att stödja utrikes födda kvinnors arbets­marknadsinträde. Det kan bland annat handla om ökad kunskaps­överföring och förbättrad samverkan mellan andra aktörer, såsom Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner samt civila samhällsorganisationer.

- Att myndigheterna nu genomför den framtagna planen är positivt av flera skäl. Genom att öka utrikes födda kvinnors låga sysselsättningsgrad tar vi viktiga steg mot såväl minskad segregation som att ge alla kvinnor och män samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som leder till ökad ekonomisk jämställdhet, säger jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

- Idag står många utrikes födda kvinnor långt från arbetsmarknaden. Regeringen har lagt om politiken för att fler ska komma i jobb och bidra till det gemensamma. Det här beslutet är ett viktigt led i det arbetet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket har även tagit fram myndighetsspecifika planer som ska implementeras. Dessa planer handlar om hur myndigheterna, var för sig, ska utveckla arbetet gentemot målgrupperna inom sina respektive verksamheter. De ska även utveckla hur de kan förstärka stödet till relevant personal med klientkon­takter. Det kan till exempel handla om ett likvärdigt och jämställt bemötande, en likvärdig tillgång till resurser, samt information och kommunikation.

Uppdraget ska samordnas av Arbetsförmedlingen som ska delredovisa arbetet med implementeringen till regeringen senast den 31 mars 2024.

Presskontakt

Hanna Clerkestam
Presskontakt hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...