Nytt uppdrag ska skapa bättre förutsättningar för att upptäcka och förebygga våldsutsatthet bland barn med funktionsnedsättning

Publicerad

Barn och unga med funktionsnedsättning är extra sårbara för att utsättas för våld. Därför ger regeringen nu Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga och utveckla stödmaterial för att upptäcka och förebygga våldsutsatthet bland barn och unga med vissa funktionsnedsättningar.

Barn och unga med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld och risken att utsättas för våld ökar ytterligare för barn och unga som har flera funktionsnedsättningar.

Myndigheten för delaktighets tidigare kartläggningar av våld mot barn och unga med funktionsnedsättning visar på flera utvecklingsområden. Bland annat behöver aktörer och verksamheter som arbetar med barn och unga med vissa funktionsnedsättningar ha rätt förutsättningar att kunna möta våldsutsatthet. Uppdraget som regeringen beslutat om omfattar därför kartläggning av utbudet, tillgången till och behovet av anpassade arbetssätt, metoder och kommunikationsstöd för verksamheter som möter barn och unga med funktionsnedsättning.

– Alla barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Det är viktigt att personer som arbetar med barn och unga har kunskap och verktyg för att både uppmärksamma och upptäcka barn som far illa, men också för att kunna möta barn och unga med funktionsnedsättning som utsatts för våld, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Det behövs även en fördjupad kartläggning av hedersrelaterat våld och förtyck i alla dess uttrycksformer mot personer med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår därför att identifiera målgruppens särskilda utsatthet, förutsättningar och behov och inhämta yrkesverksammas erfarenheter inom bl.a. socialtjänst, grundsärskola, gymnasiesärskola, habiliteringsverksamhet, ungdomsmottagningar och daglig verksamhet.

– Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en av regeringens främsta prioriteringar. Personer med funktionsnedsättning är extra sårbara, och det är därför viktigt att vi gör en fördjupad kartläggning av deras särskilda utsatthet, förutsättningar och behov, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 februari 2025.

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-1476954
e-post till Olivia Nensén
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson