Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att kartlägga och utveckla stödmaterial om våld mot barn och unga med funktionsnedsättning samt fördjupad kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning Diarienummer: S2023/02178

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga och utveckla stödmaterial för att upptäcka och förebygga våldsutsatthet bland barn och unga med vissa funktionsnedsättningar.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att kartlägga utbudet, tillgången till och behovet av anpassade arbetssätt, metoder och kommunikationsstöd för samtal med barn och unga med vissa funktionsnedsättningar, t.ex. intellektuella, kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Myndigheten ska mot bakgrund av kartläggningen utveckla stödmaterial med fokus på samtal med barn och unga.