Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill att stödet till vuxna och barn som är anhöriga ska stärkas

Publicerad

Regeringen vill analysera och få förslag på hur stödet till anhöriga till personer som är långvarigt eller kortvarigt allvarligt sjuka samt till anhöriga som är barn ska stärkas. Nu tillsätts en utredning som ska komma med sådana förslag.

Nästan var femte person i Sverige vårdar, hjälper eller stöder regelbundet en närstående som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk. De stödinsatser som finns i dag är inte alltid anpassade efter anhörigas individuella behov. Ibland kan stödet helt utebli. Det stöd som erbjuds till anhöriga är inte jämlikt över landet och inte jämlikt fördelat mellan olika grupper. Vidare kan tröskeln för att ansöka om anhörigstöd vara hög, och anhöriga känner inte alltid till det stöd som finns att få.

-          Att som anhörig ge vård och omsorg till en närstående kan vara en positiv och berikande erfarenhet, men det kan även innebära stora påfrestningar, oro, sorg och stress. Det är också ofta kvinnor som står för omfattande anhörigomsorg. Ett viktigt perspektiv är anhöriga som är barn och det stöd som de kan tänkas behöva. Vi vill att den här utredningen ska ge oss verktyg att stärka stödet till alla dessa anhöriga som gör en så enormt betydelsefull insats, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

-          Det är mycket positivt att Gunilla Malmborg har tackat ja till att bli särskild utredare. Som före detta departementsråd på Socialdepartementet och utredare i LSS- och Hjälpmedelsutredningarna är Gunilla en erfaren utredare som har stor kompetens och kunskap om anhörigfrågor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

-          Anhöriga och deras situation är och kommer fortsatt vara en väldigt viktig fråga. Det berör en stor grupp, både barn och vuxna, som gör en viktig insats för både sina närstående och för samhället. Jag är glad att jag fått detta uppdrag och ser fram emot arbetet med utredningen, säger Gunilla Malmborg.

Utredningen ska bland annat:

  • analysera behovet av och lämna ändamålsenliga samt effektiva förslag på hur stöd i form av kontaktperson till anhöriga till personer som är långvarigt sjuka och till anhöriga till personer som är kortvarigt allvarligt sjuka ska utformas och tillhandahållas,
  • analysera och vid behov lämna förslag på åtgärder som säkerställer ett ändamålsenligt stöd till anhöriga som är barn,
  • lämna effektiva förslag på åtgärder som säkerställer att relevant personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård har en ändamålsenlig kompetens för att kunna ge stöd av god kvalitet till anhöriga som är barn,
  • analysera behovet av och lämna ändamålsenliga samt effektiva förslag på hur en nationell anhöriglinje som ger tillgängligt stöd av god kvalitet till anhöriga dygnet runt kan erbjudas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredaren ska ha kontakt med kommuner och regioner och andra berörda aktörer, såsom patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Utredaren ska också samråda berörda myndigheter och organisationer, särskilt Barnombudsmannen och Folkhälsomyndigheten. Barns egna erfarenheter och åsikter ska också tas tillvara i arbetet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...